Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

28 października – 25 listopada – Prezentacja wystawy "Więzienne lata prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956" - 2011 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

28 października – 25 listopada – Prezentacja wystawy "Więzienne lata prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956"

do góry