Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

21 października – Konferencja "Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej" - 2011 -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

21 października – Konferencja "Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej"

Konferencja "Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej". Godz. 9.00 - 16.00 

do góry