25 października – Konferencja dla nauczycieli i edukatorów "Polskie Państwo Podziemne"

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie oraz Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia zapraszają nauczycieli, edukatorów przedmiotów humanistycznych, studentów, uczniów klas maturalnych na konferencję popularnonaukową pt. Polskie Państwo Podziemne. Godz. 14.00 -18.30

PROGRAM:

14.00–14.30 – Pion wojskowy w Polskim Państwie Podziemnym – SZP-ZWZ-AK – referuje: Kazimierz Krajewski 

14.30–15.00 – Pion cywilny w Polskim Państwie Podziemnym – struktury rządowe w konspiracji – referuje: dr Waldemar Grabowski

15.00–15.30 – przerwa na kawę i herbatę

15.30–16.00 – Twórcy i wodzowie – najważniejsze postacie Polskiego Państwa Podziemnego (sylwetki delegatów i komendantów głównych) – referuje: dr hab. Piotr Niwiński

16.00–16.30 – Reprezentacja Polityczna w Polskim Państwie Podziemnym – referuje: Tomasz Sudoł

16.30–17.00 – Wymiar sprawiedliwości w Polskim Państwie Podziemnym – teoria i praktyka – referuje: dr Tomasz Łabuszewski

17.00– 17.30 –Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja. 

17.30–18:30 – Projekcja filmu Andrzeja Sapija, wykładowcy PWSFTViT w Łodzi i Laboratorium Reportażu Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pt. Polskie Państwo Podziemne 

Średniometrażowy film w reżyserii Andrzeja Sapiji jest pierwszą relacją dokumentalną o kształtowaniu, losach i ludziach tworzących struktury PPP. O tym jak funkcjonował podziemny system ratowania ludzi i dóbr kultury, oświata, opieka społeczna, sądownictwo, administracja, o planach powojennej odbudowy i dramatycznych – także po wojnie, losach działaczy podziemia mówią współtwórcy PPP, uczestnicy wydarzeń oraz historycy z kraju, Wielkiej Brytanii i Niemiec. I nagroda na MFF w Niepokalanowie w 2002 roku. 

Wstęp wolny. Zgloszeniau udziału przyjmuje: anna.klimowicz@ipn.gov.pl (22) 576 30 07
 

do góry