Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej - nagranie z promocji książki - Aktualności -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej - nagranie z promocji książki

16 stycznia (czwartek), godz. 17:00

Promocja książki Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. W rozmowie udział wzięli: dr Mateusz Szpytma oraz redaktorki tomu: dr Aleksandra Namysło i dr Martyna Grądzka-Rejak. Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Berendt.

Książka zawiera 333 noty (dotyczące 654 osób) opisujące przyczyny, okoliczności i przebieg zdarzeń związanych z zapewnieniem pomocy ludności żydowskiej oraz konsekwencje w postaci działań organów władzy wojskowej i cywilnej III Rzeszy wobec osób, które naruszyły zasady kontaktowania się z ludnością żydowską, uregulowane prawem okupacyjnym.

 

 

 

do góry