Spotkanie „Czy Jurij Andropow był twórcą pierestrojki?” z cyklu „Oblicza historii” – Warszawa, 14 maja 2024