Finał cyklu szkoleń dla nauczycieli „Giganci nauki. Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”

22 czerwca 2022 w Przystanku Historia IPN przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie uroczyście zakończył się całoroczny cykl szkoleń dla nauczycieli, zorganizowany przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Uczestniczący w wykładach i warsztatach nauczyciele odebrali z rąk prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego oraz ministra edukacji i nauki dr. Przemysława Czarnka zaświadczenia i certyfikaty, a także najnowszy pakiet edukacyjny IPN „Giganci nauki”.

Wkład polskich uczonych w rozwój cywilizacji technicznej świata to temat przewodni tegorocznego cyklu szkoleń dla nauczycieli, zatytułowanego „Giganci nauki. Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”. W całej Polsce udział w wykładach i warsztatach wzięło niemal 300 pedagogów. Ze względu na temat uczestniczyli w nich nie tylko nauczyciele przedmiotów humanistycznych, ale i ścisłych, jak matematyka czy fizyka. Przez cały rok szkolny 2021/2022 spotkania odbywały się we wszystkich jedenastu oddziałach IPN. Celem szkoleń było przedstawienie sylwetek wybranych polskich naukowców i odkrywców, a także ich osiągnięć i wpływu na rozwój cywilizacyjny.

Jestem przekonany, że dzięki „Gigantom nauki” my, Polacy, możemy przyjrzeć się samym sobie z nieco innej perspektywy historycznej, nie z tej fundamentalnej perspektywy wielkiego pragnienia wolności, walki w obliczu dwóch totalitarnych systemów – niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu – ale z perspektywy narodu (i o tym świadczą giganci nauki), który jest bardzo inwencyjny, którego przedstawiciele przygotowują kolejne patenty, narodu, który cieszy się siłą umysłów, siłą nauki – mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki, zwracając się do przybyłych na spotkanie nauczycieli. Wyraził także wdzięczność, że właśnie za ich sprawą oferta edukacyjna IPN może trafiać codziennie do wielu szkół w całej Polsce.

Z myślą o uczestnikach cyklu szkoleń stworzony został pakiet edukacyjny „Giganci nauki”, w którym przedstawiono 20 wybranych postaci. W materiałach położono nacisk na budowanie podczas nauczania w szkole skojarzeń między postacią a jej wynalazkiem czy odkryciem, a także na wyjaśnienie innowacyjności, wagi osiągnięć naukowych. Wyjaśniono również, do czego wykorzystane zostały poszczególne wynalazki i odkrycia. Pakiet edukacyjny składa się z 20 infografik przedstawiających wybranych „gigantów nauki”: Maria Skłodowska-Curie, Stanisław Wojciech Rogalski, Jan Czochralski, Jerzy Dąbrowski, Stefan Drzewiecki, Kazimierz Funk, Ludwik Hirszfeld, Henryk Magnuski, Kazimierz Prószyński, Marian Adam Rejewski, Jerzy Stanisław Rudlicki, Tadeusz Sędzimir (Sendzimir), Ignacy Mościcki, Jan Szczepanik, Stanisław Marcin Ulam, Aleksander Wasiutyński, Rudolf Stefan Jan Weigl, Tadeusz Apolinary Wenda, Mieczysław Wolfke i Stefan Władysław Bryła. Do infografik dodano specjalne karty edukacyjne, ułatwiające wprowadzenie tematu na lekcji. W pakiecie znajduje się także broszura informacyjna oraz karty „Znaj znak” z quizem na rewersie,

Uroczystość wręczenia certyfikatów i zaświadczeń uświetnił spektakl „Jeśli zapomnę o nich…” Teatru „KROPKA  PO  PROSTU” z IX Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z filmem „20-40-20”.

Dziękujemy za udział w zajęciach i zaangażowanie wykazywane przez uczestników. Życzymy zrealizowania z młodzieżą wszystkich założonych podczas szkolenia celów i projektów.

do góry