Oferta edukacyjna Izby Pamięci Strzelecka 8

W Warszawie przy ulicy Strzeleckiej 8 w latach 1944–1945 mieściła się Kwatera Główna NKWD w Polsce, a od 1945 do 1948 roku areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W tym budynku brutalnie przesłuchiwano i mordowano żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego. W piwnicach zachowały się w formie nienaruszonej ślady po dawnym areszcie WUBP w Warszawie oraz inskrypcje więźniów będące dowodem ich prześladowań. Wyjątkowy w skali całego kraju charakter tego budynku sprawił, że w lutym 2020 roku Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu otworzył tu Izbę Pamięci.

Izba Pamięci IPN Strzelecka 8 prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, związaną głównie z historią represji komunistycznych w Warszawie, gromadzi też informacje dotyczące zbrodni komunistycznych w skali całej Polski.

W ofercie edukacyjnej (do pobrania poniżej) znajdą Państwo tematy lekcji (stacjonarnych i online) prowadzonych przez edukatorów IPN oraz informacje o spacerach historycznych, konkursach i projektach edukacyjnych.

Pliki do pobrania

do góry