Centrum Edukacyjne Przystanek Historia

Łączka i inne miejsca poszukiwań - rekrutacja do projektu - Aktualności -

Instytut Pamięci Narodowej

Nawigacja

Łączka i inne miejsca poszukiwań - rekrutacja do projektu

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie edukacyjnym Łączka i inne miejsca poszukiwań.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 8 klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Dotychczasowe trzy edycje odbywały się w formule comiesięcznych spotkań, podczas których uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się ze specjalistami biorącymi udział w poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku. Tegoroczna edycja 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią będzie wyglądała nieco inaczej – opracowaliśmy dwie ścieżki uczestnictwa w projekcie.

Ścieżka 1 będzie polegała na pracy grup projektowych z nauczycielem. Każda z grup będzie otrzymywała od koordynatora w kolejnych miesiącach (od listopada 2020 do marca 2021) pakiet złożony z materiału edukacyjnego, wprowadzającego młodzież w tematykę poszukiwań i zadania do wykonania w ciągu miesiąca. Kolejny pakiet otrzymują te zespoły, które zapoznały się z poprzedni otrzymanym materiałem edukacyjnym i przesłały wykonane zadanie na adres mailowy koordynatora regionalnego (lista adresów mailowych poniżej).

Ścieżka 2 oznacza zajęcia w trybie zdalnym na żywo. Jeśli wybierają Państwo tę ścieżkę, prosimy o kontakt z p. Martą Chmielińską (marta.chmielinska@ipn.gov.pl) lub p. Patrycją Leszczyńską (patycja. leszczynska@ipn.gov.pl), by ustalić szczegóły uczestnictwa w projekcie on-line. Zaświadczenia o udziale w projekcie otrzymają grupy, które wykonały przynajmniej 3 zadania przesłane wraz z materiałem edukacyjnym i przysłały 2-minutowy film związany z tematyką projektu.

 

Pliki do pobrania

do góry